RYB giải pháp thiết kế đồng bộ, tổng thể công trình điện

SẢN XUẤT CƠ KHÍ

Công ty cổ phần RYB nhận gia công cơ khí theo mọi yêu cầu của khách hàng.
Các hạng mục gồm có:


Vỏ tủ điện


Thang máng cáp


Các chi tiết cơ khi cho các nghành công nghiệp